imageflip

Dostupnost ve verzích: PHP 5.5.0

Flips an image using a given mode

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$image resource   An image resource, returned by one of the image creation functions, such as {@link http://www.php.net/…ruecolor.php imagecreatetru­ecolor()}.
$mode int   Flip mode, this can be one of the IMG_FLIP_* constants:

Návratové hodnoty

bool

Returns TRUE on success or FALSE on failure.

Další zdroje

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?