imagepaletteto­truecolor

Dostupnost ve verzích: PHP 5.5.0

Converts a palette based image to true color

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$image resource   An image resource, returnd by one of the image creation functions, such as {@link http://www.php.net/…ruecolor.php imagecreatetru­ecolor()}.

Návratové hodnoty

bool

Returns TRUE if the convertion was complete, or if the source image already is a true color image, otherwise FALSE is returned.

Další zdroje

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?