imagescale

Dostupnost ve verzích: `PHP 5.5.0 Scale an image using the given new width and height`

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$image resource   An image resource, returnd by one of the image creation functions, such as {@link http://www.php.net/…ruecolor.php imagecreatetru­ecolor()}.
$new_width int    
$new_height int –1,  
$mode int IMG_BILINEAR_FIXED  

Návratové hodnoty

resource

bool Return scaled image resource on success or FALSE on failure.

Další zdroje

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?