in_array

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Ověří, jestli je prvek součástí pole.

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$needle mixed   Hledaná hodnota
$haystack array   Prohledávané pole
$strict bool false Má se kontrolovat i datový typ? Chová se stejně jako == a === v podmínce.

Návratové hodnoty

bool

Vrátí true, pokud je prvek v poli obsažen, jinak `false.

Další zdroje

http://php.net/…in-array.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?