inet_ntop

Dostupnost ve verzích: PHP 5.1.0

Converts a packed internet address to a human readable representation

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$in_addr string   A 32bit IPv4, or 128bit IPv6 address.

Návratové hodnoty

string

bool a string representation of the address or false on failure.

Další zdroje

http://php.net/…net-ntop.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?