ini_get

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Gets the value of a configuration option

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$varname string   The configuration option name.

Návratové hodnoty

string

the value of the configuration option as a string on success, or an empty string on failure or for null values.

Další zdroje

http://php.net/….ini-get.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?