ini_set

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Sets the value of a configuration option

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$varname string    
$newvalue string   The new value for the option.

Návratové hodnoty

string

bool the old value on success, false on failure.

Další zdroje

http://php.net/….ini-set.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?