ip2long

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Converts a string containing an (IPv4) Internet Protocol dotted address into a proper address

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$ip_address string   A standard format address.

Návratové hodnoty

int

the IPv4 address or false if ip_address is invalid.

Další zdroje

http://php.net/….ip2long.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?