is_file

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Tells whether the filename is a regular file

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$filename string   Path to the file.

Návratové hodnoty

bool

true if the filename exists and is a regular file, false otherwise.

Další zdroje

http://php.net/….is-file.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?