is_int

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Find whether the type of a variable is integer

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$var mixed   The variable being evaluated.

Návratové hodnoty

bool

true if var is an integer, false otherwise.

Další zdroje

http://php.net/…n.is-int.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?