is_long

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

&Alias; <function>is_in­t</function>

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$var mixed   The variable being evaluated.

Návratové hodnoty

bool

true if var is an integer, false otherwise.

Další zdroje

http://php.net/….is-long.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?