is_null

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0.4

Finds whether a variable is &null;

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$var mixed   The variable being evaluated.

Návratové hodnoty

bool

true if var is null, false otherwise.

Další zdroje

http://php.net/….is-null.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?