is_readable

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Tells whether a file exists and is readable

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$filename string   Path to the file.

Návratové hodnoty

bool

true if the file or directory specified by filename exists and is readable, false otherwise.

Další zdroje

http://php.net/…readable.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?