is_string

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Find whether the type of a variable is string

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$var mixed   The variable being evaluated.

Návratové hodnoty

bool

true if var is of type string, false otherwise.

Další zdroje

http://php.net/…s-string.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?