is_writable

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Tells whether the filename is writable

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$filename string   The filename being checked.

Návratové hodnoty

bool

true if the filename exists and is writable.

Další zdroje

http://php.net/…writable.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?