lcfirst

Dostupnost ve verzích: PHP 5.3.0

Make a string's first character lowercase

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$str string   The input string.

Návratové hodnoty

string

the resulting string.

Další zdroje

http://php.net/….lcfirst.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?