lchgrp

Dostupnost ve verzích: PHP 5.1.2

Changes group ownership of symlink

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$filename string   Path to the symlink.
$group mixed   The group specified by name or number.

Návratové hodnoty

bool

true on success or false on failure.

Další zdroje

http://php.net/…n.lchgrp.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?