log

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Natural logarithm

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$arg float   The value to calculate the logarithm for
$base float null The optional logarithmic base to use (defaults to ‚e‘ and so to the natural logarithm).

Návratové hodnoty

float

The logarithm of arg to base, if given, or the natural logarithm.

Další zdroje

http://php.net/…tion.log.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?