max

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Vrátí největší prvek pole.

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$value1 `array mixed`   Prohledávané pole
$value2 mixed null,    
$values mixed      

Návratové hodnoty

mixed

Vrátí největší prvek pole.

1 max([1, 5, 3, 6, 2, 4]); // vrátí 6

Další zdroje

http://php.net/…tion.max.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?