metaphone

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Calculate the metaphone key of a string

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$str string   The input string.
$phonemes int 0 This parameter restricts the returned metaphone key to phonemes characters in length. The default value of 0 means no restriction.

Návratové hodnoty

string

bool the metaphone key as a string, or FALSE on failure

Další zdroje

http://php.net/…etaphone.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?