next

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Advance the internal array pointer of an array

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$array array   The array being affected.

Návratové hodnoty

mixed

the array value in the next place that's pointed to by the internal array pointer, or false if there are no more elements.

Další zdroje

http://php.net/…ion.next.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?