nl2br

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Inserts HTML line breaks before all newlines in a string

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$string string   The input string.
$is_xhtml bool null Whenever to use XHTML compatible line breaks or not.

Návratové hodnoty

string

the altered string.

Další zdroje

http://php.net/…on.nl2br.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?