number_format

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Format a number with grouped thousands

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$number float   The number being formatted.
$decimals int 0 Sets the number of decimal points.
$dec_point string ‚.‘  
$thousands_sep string ‚,‘  

Návratové hodnoty

string

A formatted version of number.

Další zdroje

http://php.net/…r-format.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?