ob_implicit_flush

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Turn implicit flush on/off

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$flag int null true to turn implicit flushing on, false otherwise.

Návratové hodnoty

void

Další zdroje

http://php.net/…it-flush.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?