pfsockopen

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Open persistent Internet or Unix domain socket connection

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$hostname string    
$port int null,  
$errno int null,  
$errstr string null,  
$timeout float null  

Návratové hodnoty

resource

Další zdroje

http://php.net/…sockopen.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?