php_uname

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0.2

Returns information about the operating system PHP is running on

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$mode string null  

Návratové hodnoty

string

the description, as a string.

Další zdroje

http://php.net/…hp-uname.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?