prev

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Rewind the internal array pointer

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$array array   The input array.

Návratové hodnoty

mixed

the array value in the previous place that's pointed to by the internal array pointer, or false if there are no more elements.

Další zdroje

http://php.net/…ion.prev.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?