quotemeta

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Quote meta characters

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$str string   The input string.

Návratové hodnoty

string

the string with meta characters quoted.

Další zdroje

http://php.net/…uotemeta.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?