rad2deg

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Converts the radian number to the equivalent number in degrees

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$number float   A radian value

Návratové hodnoty

float

The equivalent of number in degrees

Další zdroje

http://php.net/….rad2deg.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?