readdir

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Read entry from directory handle

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$dir_handle resource null The directory handle resource previously opened with opendir. If the directory handle is not specified, the last link opened by opendir is assumed.

Návratové hodnoty

string

bool the filename on success or false on failure.

Další zdroje

http://php.net/….readdir.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?