realpath

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Returns canonicalized absolute pathname

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$path string   The path being checked.

Návratové hodnoty

string

bool the canonicalized absolute pathname on success. The resulting path
will have no symbolic link, ‚/./‘ or ‚/../‘ components.

realpath returns false on failure, e.g. if the file does not exist.

Další zdroje

http://php.net/…realpath.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?