reset

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Set the internal pointer of an array to its first element

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$array array   The input array.

Návratové hodnoty

mixed

the value of the first array element, or false if the array is empty.

Další zdroje

http://php.net/…on.reset.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?