set_include_path

Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0

Sets the include_path configuration option

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$new_include_path string   The new value for the include_path

Návratové hodnoty

string

bool the old include_path on

success or false on failure.

Další zdroje

http://php.net/…ude-path.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?