set_time_limit

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Limits the maximum execution time

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$seconds int   The maximum execution time, in seconds. If set to zero, no time limit is imposed.

Návratové hodnoty

bool

Returns TRUE on success, or FALSE on failure.

Další zdroje

http://php.net/…me-limit.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?