settype

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Set the type of a variable

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$var mixed   The variable being converted.
$type string   Possibles values of type are:

Návratové hodnoty

bool

true on success or false on failure.

Další zdroje

http://php.net/….settype.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?