shuffle

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Shuffle an array

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$array array   The array.

Návratové hodnoty

bool

true on success or false on failure.

Další zdroje

http://php.net/….shuffle.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?