sin

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Matematická funkce sinus.

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$arg float   Hodnota v radiánech

Návratové hodnoty

float

Hodnota sinu.

Další zdroje

http://php.net/…tion.sin.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?