socket_set_timeout

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

&Alias; <function>stre­am_set_timeou­t</function>

Set timeout period on a stream

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$stream resource   The target stream.
$seconds int   The seconds part of the timeout to be set.
$microseconds int 0 The microseconds part of the timeout to be set.

Návratové hodnoty

bool

true on success or false on failure.

Další zdroje

http://php.net/…-timeout.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?