str_repeat

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Opakuje string.

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$input string   String, který se má opakovat
$multiplier int   Kolikrát se má opakovat

Návratové hodnoty

string

Finální opakovaný string.

1 echo 'A' . str_repeat('a', 5) . 'hoj'; // Aaaaaahoj
2 
3 Další zdroje
4 ------------
5 
6 http://php.net/manual/en/function.str-repeat.php
Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?