strcspn

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Find length of initial segment not matching mask

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$str1 string   The first string.
$str2 string   The second string.
$start int null, The start position of the string to examine.
$length int null The length of the string to examine.

Návratové hodnoty

int

the length of the segment as an integer.

Další zdroje

http://php.net/….strcspn.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?