stream_contex­t_get_options

Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0

Retrieve options for a stream/wrapper/con­text

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$stream_or_context resource   The stream or context to get options from

Návratové hodnoty

array

an associative array with the options.

Další zdroje

http://php.net/…-options.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?