stream_contex­t_get_params

Dostupnost ve verzích: PHP 5.3.0

Retrieves parameters from a context

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$stream_or_context resource   A stream resource or a context resource

Návratové hodnoty

array

an associate array containing all context options and parameters.

Další zdroje

http://php.net/…t-params.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?