stream_contex­t_set_default

Dostupnost ve verzích: PHP 5.3.0

Set the default streams context

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$options array   The options to set for the default context.

Návratové hodnoty

resource

the default stream context.

Další zdroje

http://php.net/…-default.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?