stream_contex­t_set_option

Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0

Sets an option for a stream/wrapper/con­text

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$stream_or_context resource    
$options array    

Návratové hodnoty

bool

true on success or false on failure.

Další zdroje

http://php.net/…t-option.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?