stream_copy_to_stre­am

Dostupnost ve verzích: PHP 5.0

Copies data from one stream to another

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$source resource   The source stream
$dest resource   The destination stream
$maxlength int null, Maximum bytes to copy
$offset int null The offset where to start to copy data

Návratové hodnoty

int

the total count of bytes copied.

Další zdroje

http://php.net/…o-stream.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?