stream_filter_re­move

Dostupnost ve verzích: PHP 5.1.0

Remove a filter from a stream

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$stream_filter resource   The stream filter to be removed.

Návratové hodnoty

bool

true on success or false on failure.

Další zdroje

http://php.net/…r-remove.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?