stream_get_tran­sports

Dostupnost ve verzích: PHP 5.0

Retrieve list of registered socket transports

Parametry

Funkce nemá žádné vstupní parametry.

Návratové hodnoty

array

an indexed array of socket transports names.

Další zdroje

http://php.net/…ansports.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?