stream_set_timeout

Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0

Set timeout period on a stream

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$stream resource   The target stream.
$seconds int   The seconds part of the timeout to be set.
$microseconds int null The microseconds part of the timeout to be set.

Návratové hodnoty

bool

true on success or false on failure.

Další zdroje

http://php.net/…-timeout.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?