stream_socket_get_na­me

Dostupnost ve verzích: PHP 5.0

Retrieve the name of the local or remote sockets

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$handle resource   The socket to get the name of.
$want_peer bool   If set to true the remote socket name will be returned, if set to false the local socket name will be returned.

Návratové hodnoty

string

The name of the socket.

Další zdroje

http://php.net/…get-name.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?