stream_socket_pair

Dostupnost ve verzích: PHP 5.1.0

Creates a pair of connected, indistinguishable socket streams

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$domain int   The protocol family to be used: STREAM_PF_INET, STREAM_PF_INET6 or STREAM_PF_UNIX
$type int   The type of communication to be used: STREAM_SOCK_DGRAM, STREAM_SOCK_RAW, STREAM_SOCK_RDM, STREAM_SOCK_SEQ­PACKET or STREAM_SOCK_STREAM
$protocol int   The protocol to be used: STREAM_IPPROTO_IC­MP, STREAM_IPPROTO_IP, STREAM_IPPROTO_RAW, STREAM_IPPROTO_TCP or STREAM_IPPROTO_UDP

Návratové hodnoty

array

bool an array with the two socket resources on success, or

false on failure.

Další zdroje

http://php.net/…ket-pair.php

Sponzorované odkazy
Pomohl Vám tento článek?